IN-COMPANY TRAININGEN
Trainingen voor groepen door Acquila Humanagement

Eendaagse training Effectief vergaderen

 

Velen ervaren vergaderen als een noodzakelijkheid maar tegelijk als tijdverlies. Het rendement is volgens hen maar gering. Veel vergaderingen/bijeenkomsten zouden doelmatiger kunnen plaatsvinden.

 

Voor wie?

 

Iedereen.

 

Leerdoelen

  • Welke elementen zijn van invloed op de vergadering
  • Wat zijn de kenmerken van een vergadering
  • Wie en hoe wordt de vergadering voorbereid
  • Hoe kunnen we doelmatiger met tijd en middelen omgaan
  • Hoe kunnen we de deelnemers actiever laten deelnemen

Werkwijze

 

Door het voeren van kleine vergaderingetjes wordt de theorie getoetst aan de praktijk. Binnen een organisatie wordt gezocht naar de meest doelmatige manier. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 12 personen.

Acquila Humanagement