IN-COMPANY TRAININGEN
Trainingen voor groepen door Acquila Humanagement

Eendaagse training Beoordelingsgesprekken

 

Het uitspreken van een waardeoordeel kan positief en negatief zijn. Hoe het wordt verwoord, is essentieel voor het resultaat. Aangezien duidelijkheid vereist is, kan men er niet omheen. Deze training is een vervolg op die van het voeren van functioneringsgesprekken. De cursus is in principe tweeledig: Een onderdeel omvat de theorie met de voorwaarden van het beoordelingsgesprek en een mogelijk formulier. Het andere deel omvat het opstellen van een beoordeling en het voeren van het gesprek.

 

Voor wie?

 

Leidinggevenden.

 

Leerdoelen

  • Het voeren van een gesprek met de daarbij behorende gesprekstechnieken
  • Het verzamelen, rubriceren en verwoorden van de vereiste gegevens
  • Het leren overvloeien van beoordelingsgesprekken naar functioneringsgesprekkken
  • Het toepassen van 360 graden feedback

 

Werkwijze

 

De groepsgrootte ligt tussen de 4 tot 6 personen. De verschillen en overeenkomsten van fuctioneringsgesprek en beoordelingsgesprek worden behandeld. In korte rollenspelen wordt geoefend in het geven van een oordeel. Na elk gesprek volgt een bespreking.

Verder vindt er door middel van brainstorming een inventarisatie plaats van onderdelen die beoordeeld kunnen/moeten worden. Ook de manier van verzamelen en beoordeling komt aan de orde.

Acquila Humanagement