IN-COMPANY TRAININGEN
Tips van Acquila Humanagement

Klokkenluider is goud waard!

 

In de meeste organisaties worden klokkenluiders zo snel mogelijk weggewerkt. Toch zijn het mensen die iets signaleren dat niet kan of veel beter kan. Zet hen in om het door hen gesignaleerde te verbeteren of te repareren. Het zijn mensen die de zaak een warm hart toedragen en wars zijn van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.

 

Waar staat uw auto?

 

Bottum-up hebben veel mensen voor in de mond. In de praktijk is het volgens hen moeilijk uit te voeren. Een suggestie wil ik u geven. Zet uw vervoermiddel niet bij de voordeur maar achter uw werkplek. Kom langs achter binnen en maak een praatje of groet degenen die u tegenkomt. U zult veel meer zien en horen.

 

Kritiek

 

Kunt u tegen kritiek? Dat is ontzettend belangrijk. Naar de mond en mooi weer praters zijn er genoeg. Vanuit 2 of drie verschillende visies een onderwerp benaderen levert (bijna) altijd meerwaarde op. Omgaan met kritiek is te leren. Zeven van de tien moeten nog op cursus.

 

Veranderen gaat niet vanzelf

 

Wie iets veranderen wil, moet met zichzelf beginnen. Verander zelf of laat veranderingen merken en degenen die om u heen zijn gaan ook veranderen. Zowel prive als zakelijk werkt het perfekt. Zorg er wel voor dat u de goede kant op veranderd. Vraag gerust informatie.

 

Ouder worden

 

De komende jaren gaan veel ouderen stoppen met werken. Nu al doet zich het probleem voor dat er geen overdracht plaatsvindt van kennis en vaardigheden. Wie verwacht dat een nieuwe werknemer vlot even de opengevallen plaats kan innemen, kon wel eens diep teleurgesteld worden.

 

In bijna alle beroepen zijn er werkzaamheden die mensen zich pas na jaren van intensief werken hebben eigen gemaakt. Na een opleiding begint pas de praktijk.

Veel bedrijven vinden het zonde om in een functie 2 mensen gedurende bij voorbeeld 2 jaar samen te laten werken. Veel te duur. Toch zou dit wel eens goedkoper kunnen zijn dan wanneer er fouten gemaakt worden, klanten vertrekken, machines moeten worden stilgezet e.d.. In deze 2 jaar kan de straks vertrekkende werknemer de nieuwe inwerken en zo vertrouwd maken met het werk. Wisseling van de wacht gebeurt zo geruisloos.

 

Hebt u last van nota's waar u niets van afweet?

 

Sommige bedrijven sturen nota's voor diensten die nooit verricht zijn. Oplichting dus. Neem dan contact op met www.fraudemeldpunt.nl

Acquila Humanagement