IN-COMPANY TRAININGEN
Individuele begeleiding door Acquila Humanagement

Individuele begeleiding

 

Ziekteverzuim en reïntegratie

 

Iemand die lange tijd buiten de werksituatie heeft gestaan, heeft moeite om de stap terug te maken. Hoe langer men wacht, hoe hoger de drempel wordt. Binnen enkele weken moet met de terugkeer worden begonnen. Dan duurt ziek zijn geen jaar.

 

Coaching

 

Wie twijfelt niet bij bepaalde beslissingen? Wie overlegt met een ander, is het verstandigst. Is er niemand waar je je twijfel of ideeën mee kunt delen of bespreken, dan is een coach een mogelijk klankbord. De informatie is veilig en het delen van gedachten kan rust en zekerheid geven.

 

Supervisie

 

Begeleiding bij iets onbekends geeft vertrouwen en een veilig gevoel. Een praktische manier om in korte tijd veel te bereiken.

 

Mediation

 

Bij conflicten of verschil van mening kan een derde, onafhankelijke partij helderheid brengen waardoor er een mogelijk oplossing komt voor het ontstane probleem.

 

Omgaan met zieke werknemers

 

Personeel dat zich ziek heeft gemeld met psychische redenen, moet op een specifieke manier behandeld worden. Dit om het ziek blijven tot een zo kort mogelijke periode te beperken.

Acquila Humanagement